ARTIKEL 1: ONDERWERP

Elke deelnemer aan het festival (hierna ‘festivalganger’) erkent het feit dat hij/zij voor het finaliseren van de aankoop van het festivalticket, kennis heeft genomen van, en akkoord gaat met, deze algemene voorwaarden alsook de specifieke voorwaarden die op de website www.w-festival.com vermeld staan en hier integraal worden overgenomen.

ARTIKEL 2: TICKETS

Enkel e-tickets met barcode, gekocht op www.w-festival.com via Emisys, Early Bird tickets en partnertickets geven toegang tot het festival.
Het ticket (e-ticket of fysiek) geeft in geen geval recht op een gereserveerde/vaste plek op de camping of het festivalterrein.
Het ticket (e-ticket of fysiek) moet aan de ingang van het festival ingewisseld worden voor een polsbandje.
Het ticket (e-ticket of fysiek) of polsbandje wordt in geen geval vervangen of terugbetaald.
Elke vervalsing van het ticket (e-ticket of fysiek) kan strafrechtelijk vervolgd worden.

W-Fest zet in op alcohol- en drugpreventie. We steunen hiervoor op het advies van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD). Aan de hoofdinkom van het festivalterrein wordt een speciale “amnesty bin” voorzien waar je vrijwillig je drugs kan deponeren, zonder verdere gevolgen. Om buiten de festivalterreinen drugs-en alcoholmisbruik te voorkomen, is het de festivalganger niet toegelaten de terreinen vrij te verlaten en opnieuw te betreden. Binnen het festivalterrein wordt een voldoende aanbod voorzien aan food & beverage, een ruime vestiaire, sigarettenstand… om de festivaldag in alle comfort door te brengen. 

Kinderen zijn meer dan welkom op het festival. Meer nog: ze hebben gratis toegang tot 16 jaar.

Elk ticket heeft een unieke barcode die maar 1 keer geldig is. Een ticket geeft enkel toegang aan de persoon die met naam is vermeld op het ticket. De persoon die de aankoop gedaan heeft, is verantwoordelijk voor het gebruik van het ticket. Koop nooit een ticket van een onbekende, de organisatie verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de geldigheid van het ticket in geval van doorverkoop. Elk ticket is onderhevig aan de algemene voorwaarden zoals vermeld op www.w-festival.com. Bij inbreuk op deze voorwaarden wordt het ticket ongeldig verklaard. Het ticket kan onder geen beding terugbetaald worden. Een geldig identiteitsbewijs van de aankoper moet bij navraag en controle steeds voorgelegd kunnen worden. Elk ticket is enkel geldig voor het evenement, datum en uur vermeld op het ticket. Wave To Synth wijst elke verantwoordelijkheid af bij verlies, diefstal of misbruik van een ticket. Enkel in geval van annulatie of verplaatsing van het evenement waar uw ticket toegang tot verleent, kan u uw ticket omruilen voor een gelijkwaardig ticket voor een evenement georganiseerd door Wave To Synth. Bij verplaatsing of uitstel van een evenement, kunnen de specifieke voordelen en voorwaarden toegeëigend aan een ticket variëren. Het is ten strengste verboden om foto's te nemen, te filmen of geluidsopnamen te maken tijdens de optredens met professioneel materiaal.

ARTIKEL 3: VERBODEN VOORWERPEN

Verboden op het festivalterrein

 • alle soorten voedsel;
 • alcohol, plastic flessen (waterflessen, melkflessen, ...), glazen flessen of elk ander glazen voorwerp, drinkbussen, bidons;
 • spuitbussen;
 • metalen blik (conserven), drankkartons (tetra), blikjes, vaten, waterzakken (type CamelBak), koelers/frigoboxen;
 • verdovende middelen. Het is ten strengste verboden drugs te verkopen of te gebruiken op het festival. Elke inbreuk kan aanleiding geven tot uitsluiting van het festival;
 • wapens, scherpe voorwerpen, zelfs namaak, paraplu's met puntige uiteinden;
 • vuurwerk, Bengaals vuur, barbecues, vuurpijlen, ...
 • kampeermateriaal (tent, kampeervuur, ...);
 • grote zakken en oversized rugzakken;
 • opnamemateriaal (behalve smartphones), luidsprekers, megafoon, selfiestick, laser pointer;
 • markers, verfbommen;
 • het verdelen van flyers, brochures (behalve met toestemming);
 • affiches omtrent culturele events kunnen worden opgehangen ENKEL op de daarvoor voorziene herashekkens
 • dieren (behalve begeleidingshonden);
 • het gebruiken van drones.

En alles wat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd.
(*) deze lijst kan op elk moment worden aangepast of aangevuld door de organisatie.
Elke verkoopactiviteit die niet door de organisatie is goedgekeurd, is formeel verboden. Alles wat in beslag genomen wordt, wordt ter plekke vernietigd.

 Verboden op de camping

 • verdovende middelen. Het is ten strengste verboden drugs te verkopen of te gebruiken op het festival. Elke inbreuk kan aanleiding geven tot uitsluiting van het festival;
 • wapens, scherpe voorwerpen, zelfs namaak;
 • vuurwerk, Bengaals vuur, barbecues, ...
 • gasflessen, verwarmingstoestellen op gas
 • luidsprekers, megafoon: geen muziek buiten de campingbar/restaurant is toegestaan. Uit respect voor de buren!
 • markers, verfbommen;
 • het verdelen van flyers, brochures (behalve met toestemming);
 • dieren (behalve begeleidingshonden of op voorhand goedgekeurd door de organisatie);
 • drones.

En alles wat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd.
(*) deze lijst kan op elk moment worden aangepast of aangevuld door de organisatie.
Elke verkoopactiviteit die niet door de organisatie is goedgekeurd, is formeel verboden. Alles wat in beslag genomen wordt, wordt ter plekke vernietigd.

Algemeen

 • Alcoholische drank mag in geen geval verkocht of aangeboden worden aan -16-jarigen;
 • DRUGPOLICY: Zero tolerance;
 • W-Festival hanteert nultolerantie op het vlak van drugs! Het is verboden drugs te consumeren op het terrein;
 • Elk misbruik kan leiden tot verwijdering van het festivalterrein. Drugshandel is verboden op het festivalterrein en leidt tot verwijdering van het festivalterrein en politie-interventie;
 • Er is de mogelijkheid verdovende middelen te deponeren in hiervoor voorziene containers aan de ingang van het festivalterrein, zonder enige consequentie.

ARTIKEL 4: VEILIGHEID

Om veiligheidsredenen is het de organisatie toegestaan te fouilleren aan de festivalingang en/of de festivalcamping.
Elke festivalganger die hier niet mee instemt kan de toegang tot het festivalterrein/camping ontzegd worden.
De festivalganger volgt ten allen tijden de aanwijzingen van het veiligheidspersoneel.
Wanneer een festivalganger verdacht gedrag opmerkt bij andere festivalgangers, wordt hij/zij verzocht het aanwezige veiligheidspersoneel in te lichten.
De organisatie behoudt zich het recht de toegang tot het festivalterrein of camping te weigeren aan festivalgangers waarvan het gedrag de veiligheid van haar/hem of andere festivalgangers in gevaar kan brengen.
Het Rode Kruis is eveneens aanwezig op het festivalterrein.

ARTIKEL 5: VERKOOP OP HET FESTIVALTERREIN / DE FESTIVALCAMPING

Het is verboden om wat dan ook te verkopen op het festivalterrein.
De verkoop van voeding, drank, souvenirs, T-shirts, of andere is strikt voorbehouden aan personen (of verenigingen) goedgekeurd door de organisatie.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

De organisatie kan in geen geval – ook niet bij overmacht – aansprakelijk worden gesteld voor schade aan goederen en/of personen.
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan voertuigen aan de rand van het terrein of op de festivalparkings.
De organisatie kan in geen geval – ook niet bij overmacht – aansprakelijk worden gesteld bij gedeeltelijke of volledige annulatie van het festival.
De organisatie is in geen geval gehouden aan schadeloosstelling of schadevergoeding in welke zin ook aan de festivalganger of derden.

ARTIKEL 7: PORTRETRECHT

Door deel te nemen aan het festival, doet de festivalganger afstand van zijn/haar portretrecht, op de festivalsite of op de camping. De festivalganger verzaakt dus van elke vervolging tegenover de organisatie in het geval van het registeren of verspreiden van zijn/haar beeltenis op het festival of op de communicatiekanalen, geprint of digitaal.

ARTIKEL 8: ONAFHANKELIJKHEID VAN CLAUSULES

Wanneer de organisatie de één of de andere clausule van deze voorwaarden niet in werking stelt, kan dit niet worden gezien als verzaking aan de overeenkomst.
De ongeldigheid van een clausule van deze overeenkomst, heeft geen enkel effect op de geldigheid van de andere clausules.

ARTIKEL 9: GESCHILLEN EN GELDEND RECHT

In geval van geschil, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waarin de hoofdzetel van W-FESTIVAL ligt, bevoegd.
Enkel het Belgische recht is geldend.