De Bavik Super Pils DJ's zijn bekend!

De Bavik Super Pils DJ's zijn bekend!

Onze DJ-contest is afgelopen en uit de véle fijne inschrijvingen koos onze W-Festjury deze 6 winnaars...

DJ Blade (BE)
‘Join me in a journey of wave & body movement’

DjTc1833 (BE)
‘A mix of 80's pop and new wave club class.x’

DJ Paul Linney - Spectrum Disco (UK)
‘Contemporary eighties with a twist’

DJ Pieter Aboriginal (BE)
‘Wave - synthpop and more’

DJ Rusty Egan (UK)
‘1980s style synthpop and electronic music’

DJ Vetz (BE)
‘Classics from the new and dark wave period of 80-89, with a touch of eighties electro’

Zij zullen afwisselend een warm-up set van 2u draaien tijdens W-Fest op de Bavik Super Pils (buiten)stage.

Let the music play on!!

W-Fest Teasers

Taxi

Veilig van en naar het festival met

taxi centrum

Uitsluitend op reservatie!
T: 0032 488 15 52 42
E: taxicentrumservice@gmail.com