Stuur je betaalkaartje samen met je adresgegevens voor 15 september 2019 naar: WAVE TO SYNTH, Ottergemsestw zuid 808 b300, 9000 Gent. We sturen je dan je Rubic's cube op.